Politie Hazodi – Hasselt

Opdrachtgever: AGB Stadsontwikkeling Hasselt

Architect: DBV Architecten

Consultant: 

Hoofdaannemer: Bouwcombinatie Kumpen/Democo

Wat wij leveren:

Engineering, productie en montage van:

  • Stalen sandwichpanelen
  • Kozijnen en Vliesgevels
  • Aluminium zetwerken
  • Zonwering
  • Totaal: circa 2800 m2

Meer informatie: 

Het langgerekte complex bestaat uit drie delen: een kantoorgedeelte met vijf bouwlagen, een intermediaire zone met (voorlopig) twee bouwlagen en voornamelijk dienende functies (arrestantencomplex, schiettunnel, dojo voor gevechtsoefeningen, refter en kleedkamers) en een open parkeergebouw voor dienst- en privévoertuigen van het politiepersoneel. Het wordt een rechtlijnig, logisch ingedeeld volume zonder al te veel detaillering, op een paar overkragingen in functie van het architecturaal cachet na.

Het kantoorgedeelte en de intermediaire zone bekleden samen een vloeroppervlakte van 9000 m². Ze bestaan uit een betonnen skelet met paddenstoelvloer en lichte invulwanden. De gevel is bekleed met verlijmd metselwerk en sandwichpanelen (dit laatste enkel ter hoogte van het dienstengedeelte). Het parkeervolume is dan weer opgebouwd uit een gemengde staal-betonstructuur – een staalskelet met profielplaat vloer waarop beton gestort wordt – en een open gevel uit strekmetaal.

Locatie: