Ondergrondse Gasopslag – NORG

Opdrachtgever: Ned. Aardolie Maatschappij (NAM)

Architect: Fluor Daniel BV

Consultant: Flur Daniel BV

Hoofdaannemer: Kondor Wessels Noord

Wat wij leverden:

Engineering, productie en montage van:

  • Speciaal ontworpen explosiewanden

Meer informatie: 

Locatie: