K-Tower – Kortrijk

Opdrachtgever: THV K-Tower

Architect: Philippe Samyn and Partners

Consultant: 

Hoofdaannemer: Groep van Roey

Wat wij leveren:

Engineering, productie en montage van:

  • Aluminium cassettes in drie verschillende kleuren
  • Isolatie en achterconstructie
  • Totaal: circa 3500 m2

Meer informatie: 

De nieuwe K-Tower biedt 64 luxe-appartementen en een exclusieve penthouse, verspreid over 19 verdiepingen. Deze wordt gebouwd langs de Leie in een stad waar amper hoogbouw aanwezig is. Ondergronds worden er autostaanplaatsen, garageboxen, fietsstallingen en individuele bergingen ingericht. De verdiepingen zijn elk onderverdeeld in appartementen met 1-, 2- of 3 slaapkamers en een ruim terras. Deze indeling is flexibel opgevat zodat er per verdieping ook appartementen kunnen worden samengevoegd.

De toren is ontworpen om de vitaliteit en de creativiteit van de regio uit te drukken. Hij wordt opgetrokken in materialen die hem een bijzonder karakter geven. De afwisseling van gesloten en open delen in de gevel geeft het geheel een zekere dynamiek. Door zijn architecturale waarde en duurzame materialen verrijkt de nieuwe K-Tower het stadsbeeld. Dankzij de aangepaste inplanting oogt de nieuwe toren slanker en eleganter dan de oude.

Bij de bouw van de nieuwe K-Tower wordt voortdurend rekening gehouden met volgende generaties. Door optimaal gebruik te maken van licht en warmte, dringt de doordachte architectuur het energieverbruik van de bewoners aanzienlijk terug. Ook wat betreft mobiliteit wordt rekening gehouden met het milieu. Voorzieningen voor elektrische fietsen en wagens staan ter beschikking van de bewoners.

Ook de nieuwe K-Tower is een product van het vakmanschap van zijn architect. Het avant-gardistische gebouw beantwoordt niet alleen aan de noden van vandaag maar kijkt even goed naar de toekomst. Opgetrokken uit duurzame materialen, blijft de toren door de flexibiliteit van zijn structuur en concept beschikbaar voor verdere ontwikkelingen.

Locatie: