Transformatie gebouw 27E

Marineterrein Amsterdam

Opdrachtgever: Rijksvastgoed

Architect: Bureau SLA

Consultant: 

Hoofdaannemer: Prins Bouw B.V.

Wat wij leverden:

  • Aluminium kozijnen met elektrisch bedienbare ramen
  • Elektrisch bedienbare zonwering
  • Vliesgevel puien incl. ventilatieramen
  • Glasvezelversterkte composiet wandelementen
  • Aluminium binnenafwerking

Meer informatie: 

Het project betreft de renovatie van gebouw 27E op het Marineterrein te Amsterdam. Het Marineterrein staat kort voor de geleidelijke transitie van militair complex naar openbaar gebied. Het vertrek van de aangewezen defensieonderdelen is in 2018 afgerond. De vrijgekomen gebouwen en terreinen worden beheerd door een projectbureau (Bureau Marineterrein Amsterdam), dat de ontwikkeling begeleidt in een opdracht van zowel het Rijk als de gemeente Amsterdam.

Gebouw 27E, in 1958 gebouwd als de elektrotechnische school van de Koninklijke Marine, is een van twee vleugels op kolommen die samen met de geschakelde laagbouw wordt aangeduid als gebouw 27. De betreffende vleugel is, vooruitlopend op een nooit uitgevoerde renovatie, volledig gestript en provisorisch wind- en waterdicht gemaakt.

In de eerste helft van 2016 was Nederland voorzitter van de EU en vonden alle daaraan gerelateerde bijeenkomsten plaats op het Marineterrein, georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambtelijke vergaderingen vonden voor een aanzienlijk deel plaats in het daar aanwezige congrescentrum.  Naar aanleiding van dit evenement was besloten gebouw 27E te renoveren en deels ter beschikking te stellen aan de Centrale Projectorganisatie EU2016 van Buitenlandse Zaken. Het gebouw is daarom aangeduid als het ‘Europagebouw’.

Gedacht was een deel van de aanvullende programmering van de projectorganisatie hier te huisvesten, zoals een publieks- en bezoekerscentrum. Daarnaast kon het gebouw onderdak bieden aan tijdelijke tentoonstellingen en andere gelieerde bestemmingen. Het gebouw moest op een casco plus niveau gereed gemaakt worden om deze nieuwe functies te kunnen faciliteren. De ontwikkeling creëert hoogwaardige vierkante meters die deels tijdens, en als geheel na, het voorzitterschap beschikbaar zijn voor (tijdelijke) exploitatie bij de herontwikkeling van het Marineterrein. De noord- en zuidgevel zijn geheel verwijderd en dichtgetimmerd. Alle E&W installaties, inclusief sanitair als ook alle indelingen en afbouw zijn compleet verwijderd.

Locatie: